Prehľad o organizácii
SHP Harmanec, a.s.
976 03 Harmanec
00153052
2020455052
SK2020455052
250-499 zamestnancov
01.12.1990
Výroba výr.pre domácnosť
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,01
-0,04
0
73,4 %
-1,03 mil. €
34,8 %
2022/2021
109 mil. €
14 %
2022/2021
-0,01
48,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SHP Harmanec, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
transparex.sk

Tržby SHP Harmanec, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
110 mil. €
105 mil. €
100 mil. €
95 mil. €
90 mil. €
85 mil. €
transparex.sk
3,75
0,27
0,08
1,38

Zisk pred zdanením SHP Harmanec, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
transparex.sk

EBITDA SHP Harmanec, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SHP Harmanec, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SHP Harmanec, a.s.


Predstavenstvo SHP Harmanec, a.s.


Člen dozorného orgánu SHP Harmanec, a.s.


Prokurista SHP Harmanec, a.s.


Predmet činnosti SHP Harmanec, a.s.


Kataster SHP Harmanec, a.s.


Skrátené výkazy SHP Harmanec, a.s.