Prehľad o organizácii
SHP Harmanec, a.s.
976 03 Harmanec
00153052
2020455052
SK2020455052
250-499 zamestnancov
01.12.1990
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 7/S
-1,03 mil. €
34,8 %
2022/2021
109 mil. €
14 %
2022/2021
-0,01
48,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk SHP Harmanec, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
transparex.sk

Tržby SHP Harmanec, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
110 mil. €
105 mil. €
100 mil. €
95 mil. €
90 mil. €
85 mil. €
transparex.sk
3,75
0,27
0,08
1,38

Zisk pred zdanením SHP Harmanec, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
transparex.sk

EBITDA SHP Harmanec, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod SHP Harmanec, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie SHP Harmanec, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo SHP Harmanec, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Dipl. Ing. Dr.techn. Stevan LomicPröllgasse 18, 113 0 Wien17.12.2019
Ing. Richard Žigmund, MBAPalackého 54/16, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto30.09.2020
Ing. Michal VavrinčíkHronské predmestie 6, 974 01 Banská Bystrica11.04.2022


Konanie menom spoločnosti [30.10.2020]

Na zastupovanie a konanie v mene spoločnosti je oprávnený prokurista výlučne spoločne s predsedom predstavenstva. Prokurista koná a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis. Prokurista nie je oprávnený vykonávať úkony, ktorých predmetom je scudzovanie a zaťažovanie nehnuteľností.

Člen dozorného orgánu SHP Harmanec, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Miroslav VajsHaškova 85, 974 01 Banská Bystrica14.11.2018
Ing. Milan FiľoNáměstí republiky 1037/6, 110 00 Nové Město, Praha 114.11.2018
Ivana Vrtíková976 03 Harmanec04.03.2024

Prokurista SHP Harmanec, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Jozef HorákKomenského 14483/10D, 974 01 Banská Bystrica30.10.2020

Predmet činnosti SHP Harmanec, a.s.


Názov
Vznik
Zánik
- výroba tepla, rozvod tepla23.09.2011
- činnosť organizačných a ekonomických poradcov27.08.2001
- konštruktérske práce v stavebníctve27.08.2001
- obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve27.08.2001
- rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb27.08.2001
- prieskum trhu27.08.2001
- výkon činnosti stavebného dozoru27.08.2001
- automatizované spracovanie dát27.08.2001
- poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom27.08.2001
- výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov27.08.2001
- montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky27.08.2001
- výroba a opravy motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov27.08.2001
- oprava motorových vozidiel27.08.2001
- výroba a stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom27.08.2001
- montáž a opavy meracej a regulačnej tehcniky27.08.2001
- revízie vyhradených elektrických zariadení27.08.2001
- montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia27.08.2001
- výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení27.08.2001
- výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení27.08.2001
- revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení27.08.2001
- individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení27.08.200130.01.2020
- výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla02.02.200022.09.2011
- prevádzkovanie dopravy na dráhe07.05.1998
- prevádzkovanie dráhy07.05.1998
- reklamná a propagačná činnosť20.12.1995
- výroba kovových výrobkov - zámočníctvo, kovoobrábanie, výroba nástrojov20.12.1995
- drevárska výroba - stolárstvo20.12.1995
- obchodná a sprostredkovateľská činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti23.06.1994
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zberový papier23.06.1994
- výroba papierenských výrobkov13.01.1993
- obchodná činnosť v predmete podnikania13.01.1993
- ubytovacie a stravovacie služby13.01.1993
- výroba papiera, kartónov, zušľachtených papierov, filtračných papierov, kartonáže a obalových materiálov, výrobkov z papiera, prevádzka závodnej tlačiarne, obchodná činnosť a poskytovanie služieb29.07.199212.01.1993

Kataster SHP Harmanec, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy SHP Harmanec, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL