Moja zóna
SHP Harmanec, a.s.
976 03 Harmanec
00153052
2020455052
SK2020455052
250-499 zamestnancov
01.12.1990
Výroba výr.pre domácnosť
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,02
-0,06
0,09
64,3 %
-1,58 mil. €
-160 %
2021/2020
95,5 mil. €
0,3 %
2021/2020
-0,02
-160,7 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk SHP Harmanec, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
transparex.sk

Tržby SHP Harmanec, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
98 mil. €
96 mil. €
94 mil. €
92 mil. €
90 mil. €
88 mil. €
transparex.sk

2,8
0,36
0,09
1,34

Zisk pred zdanením SHP Harmanec, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €
transparex.sk

EBITDA SHP Harmanec, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod SHP Harmanec, a.s.


Štatutári SHP Harmanec, a.s.


Spoločníci SHP Harmanec, a.s.


Predmety podnikania SHP Harmanec, a.s.


Kataster SHP Harmanec, a.s.


Skrátené výkazy SHP Harmanec, a.s.