Moja zóna
SHP Harmanec, a.s.
976 03 Harmanec
00153052
2020455052
SK2020455052
250-499 zamestnancov
01.12.1990
Výroba výr.pre domácnosť
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele
0,03
0,09
0,46
62,8 %
2,63 mil. €
453,2 %
2020/2019
95,2 mil. €
-1,5 %
2020/2019
0,03
431,4 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk SHP Harmanec, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €

Tržby SHP Harmanec, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
98 mil. €
96 mil. €
94 mil. €
92 mil. €
90 mil. €
88 mil. €

2,69
0,37
0,09
1,57

Zisk pred zdanením SHP Harmanec, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €
-4 mil. €

EBITDA SHP Harmanec, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
0 €
-2 mil. €

Koneční uživatelia výhod SHP Harmanec, a.s.


Štatutári SHP Harmanec, a.s.


Spoločníci SHP Harmanec, a.s.


Predmety podnikania SHP Harmanec, a.s.


Kataster SHP Harmanec, a.s.


Skrátené výkazy SHP Harmanec, a.s.