Prehľad o organizácii
TATRASVIT akciová spoločnosť Svit
Mierová 1, 059 21 Svit
00153231
Nemá
01.05.1992
09.09.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod TATRASVIT akciová spoločnosť Svit


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TATRASVIT akciová spoločnosť Svit


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo TATRASVIT akciová spoločnosť Svit


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
MUDr. Igor AntalNovosvetská 4, Bratislava10.07.199608.09.2005
JUDr. Milan SivýJesenná, bl. Diaľava 13, Poprad18.03.199708.09.2005
Ing. Peter StupkaTomášikova 2515/5, Poprad23.06.199708.09.2005
Ing. Mária KostrošováPartizánska 680/1, Poprad23.06.199708.09.2005
Ing. Ivan ŠebestaCesta pod Hradovou 39, Košice23.06.199708.09.2005


Konanie menom spoločnosti [21.04.1992]

Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Člen dozorného orgánu TATRASVIT akciová spoločnosť Svit


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Vladimír Mrázkpt. Nálepku 39, Svit29.02.199608.09.2005
Mgr. Ivan CentkoPostupimská 1, Košice10.07.199608.09.2005
Ing. Richard SabovčíkTalianska 3, Košice10.07.199608.09.2005

Predmet činnosti TATRASVIT akciová spoločnosť Svit


Názov
Vznik
Zánik
- cestná nákladná doprava18.03.199708.09.2005
- veľkoobchodný predaj vlastných výrobkov a doplnkových potrieb21.09.199308.09.2005
- výroba úpletov, pleteného ošatenia, odevov a bielizne21.04.199208.09.2005
- výroba pančuchových výrobkov21.04.199208.09.2005
- výroba trhanca spracovaním textilného odpadu21.04.199208.09.2005
- výroba tepla21.04.199208.09.2005
- maloobchodný predaj vlastných výrobkov a doplnkových potrieb21.04.199208.09.2005
- ubytovacie a stravovacie služby21.04.199208.09.2005
- vykonávanie obchodnej činnosti v rozsahu predmetu činnosti21.04.199208.09.2005
- vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti v rozsahu predmetu podnikania21.04.199220.09.1993

Kataster TATRASVIT akciová spoločnosť Svit


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K