Prehľad o organizácii
TATRASVIT akciová spoločnosť Svit
Mierová 1, 059 21 Svit
00153231
Nemá
01.05.1992
09.09.2005
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TATRASVIT akciová spoločnosť Svit


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TATRASVIT akciová spoločnosť Svit


Predstavenstvo TATRASVIT akciová spoločnosť Svit


Člen dozorného orgánu TATRASVIT akciová spoločnosť Svit


Predmet činnosti TATRASVIT akciová spoločnosť Svit


Kataster TATRASVIT akciová spoločnosť Svit