Moja zóna
OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze
Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín
00153273
2020383178
Nemá
nezistený
01.07.1990
Výroba ost.vrch.ošatenia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
23,2 mil. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


2020
40 mil. €
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €

Tržby OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


2020

Zisk pred zdanením OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


2020
40 mil. €
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €

EBITDA OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


2020
40 mil. €
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €

Koneční uživatelia výhod OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


Štatutári OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


Spoločníci OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


Predmety podnikania OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


Kataster OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


Skrátené výkazy OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze