Prehľad o organizácii
OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze
Veľkomoravská 9, 911 05 Trenčín
00153273
2020383178
Nemá
nezistený
01.07.1990
06.10.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
23,2 mil. €
N/A
N/A
N/A
N/A

Zisk OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


2020
40 mil. €
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €
transparex.sk

Tržby OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


2020
1 €
0,8 €
0,6 €
0,4 €
0,2 €
0 €
transparex.sk

Zisk pred zdanením OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


2020
40 mil. €
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €
transparex.sk

EBITDA OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


2020
40 mil. €
30 mil. €
20 mil. €
10 mil. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


Predstavenstvo OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


Člen dozorného orgánu OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


Prokurista OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


Správca konkurznej podstaty OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


Predmet činnosti OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


Kataster OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze


Skrátené výkazy OZETA odevné závody a.s. Trenčín v konkurze