Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c
976 71 Šumiac
00153630
2020463192
SK2020463192
1 zamestnanec
10.08.1975
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
-0,1
0,07
35,8 %
-124 tis. €
-25,4 %
2020/2019
341 tis. €
-4,8 %
2020/2019
-0,06
-29,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

Tržby Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €

5,37
0,64
0,22
0,86

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €

EBITDA Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Štatutári Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Kataster Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c