Prehľad o organizácii
Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c
976 71 Šumiac
00153630
2020463192
SK2020463192
nezistený
10.08.1975
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Okresný súd Banská Bystrica, oddiel: Dr, vložka č. 307/S
-37,5 tis. €
65,8 %
2022/2021
407 tis. €
19,2 %
2022/2021
-0,02
69,3 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
460 tis. €
440 tis. €
420 tis. €
400 tis. €
380 tis. €
360 tis. €
340 tis. €
transparex.sk
4,79
0,52
0,19
0,87

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Predseda Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Predstavenstvo Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Člen dozorného orgánu Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Predmet činnosti Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Kataster Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c