Moja zóna
Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c
976 71 Šumiac
00153630
2020463192
SK2020463192
1 zamestnanec
10.08.1975
Chov dojníc
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,06
-0,09
0,06
39,9 %
-110 tis. €
11,1 %
2021/2020
342 tis. €
0,2 %
2021/2020
-0,06
9,2 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

Tržby Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
transparex.sk

4,92
0,6
0,22
0,72

Zisk pred zdanením Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
100 tis. €
50 tis. €
0 €
-50 tis. €
-100 tis. €
-150 tis. €
transparex.sk

EBITDA Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Štatutári Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Spoločníci Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Predmety podnikania Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Kataster Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c


Skrátené výkazy Poľnohospodárske družstvo Š u m i a c