Prehľad o organizácii
CTY GROUP, a.s.
Rozvojová 2, 040 11 Košice - mestská časť Juh
00154041
2020494421
SK2020494421
nezistený
01.05.1992
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0
-0
0
26,1 %
-408 €
-102,9 %
2022/2021
20,2 tis. €
0 %
2022/2021
-0
-102,7 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk CTY GROUP, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby CTY GROUP, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
n/a
0,74
23,53
0,2

Zisk pred zdanením CTY GROUP, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA CTY GROUP, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod CTY GROUP, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CTY GROUP, a.s.


Predstavenstvo CTY GROUP, a.s.


Člen dozorného orgánu CTY GROUP, a.s.


Predmet činnosti CTY GROUP, a.s.


Kataster CTY GROUP, a.s.


Skrátené výkazy CTY GROUP, a.s.