Prehľad o organizácii
CTY GROUP, a.s.
Rozvojová 2, 040 11 Košice - mestská časť Juh
00154041
2020494421
SK2020494421
nezistený
01.05.1992
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
B
Spoľahlivý daňový subjekt
viac než 10 ale menej než 25 bodov
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel: Sa, vložka č. 212/V
14 tis. €
0,5 %
2022/2021
20,2 tis. €
0 %
2022/2021
0
-6,4 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk CTY GROUP, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Tržby CTY GROUP, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
transparex.sk
1,35
0,74
24,37
0,2

Zisk pred zdanením CTY GROUP, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

EBITDA CTY GROUP, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod CTY GROUP, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CTY GROUP, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo CTY GROUP, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Dávid Kamarás044 42 Hrašovík23.12.2014
Ing. Juraj KamarásHolečkova 3149/25A, 150 00 Praha 520.09.2019


Konanie menom spoločnosti [02.02.2024]

Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.

Člen dozorného orgánu CTY GROUP, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Marcel ŠiškaKežmarská 18, 040 01 Košice23.12.2014
Ing. Ladislav KrajňákŠermířská 2738/5C, 169 00 Praha - Břevnov23.12.2014
MUDr. Adriana KamarásováHrašovík 27, 044 42 Hrašovík20.09.2019

Predmet činnosti CTY GROUP, a.s.


Názov
Vznik
Zánik
vŕtanie studní01.08.1996
demolácie a zemné práce01.08.1996
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce01.08.1996
činnosť účtovných poradcov a vedenie účtovníctva01.08.1996
činnosť organizačných a ekonomických poradcov01.08.1996
technik požiarnej ochrany01.08.1996
veľkoobchod s obilím, osivom a krmivami, so živými zvieratami, surovými kožkami a kožami, nápojmi a tabakom, mliekárenskými vý- robkami, vajcami, olejom a tukmi, cukrom, čokoládou, cukrovinkami, kávou, čajom, kakaom, korením, tovarom pre domácnosť, textilom, porcelánom, sklenenými výrobkami, tapetami, lakmi, náterovými hmotami, čistiacimi prostriedkami, kozmetickými výrobkami, pevnými, tekutými a plynovými palivami a príbuznými výrobkami /mimo jedov, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/, kovmi a kovovými rudami a hutníckym materiá- lom, drevom a stavebnými materiálmi, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, chemickými výrobkami, priemyselnými chemikáliami, hnojivami a plastami, strojmi a strojnými zariadeniami, obrábacími strojmi pre opracovanie dreva a kovu, stavebnými strojmi, strojmi pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi, kancelárskymi strojmi a zariadením, strojmi pre priemysel, obchod a lodnú dopravu, poľnohospodárskymi strojmi vrátane príslušenstva, náradím, poľnohospodárskymi traktormi, papierenským tovarom, výrobkami gumárenského priemyslu01.08.1996
maloobchod s uvedenými tovarmi01.08.1996
veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami01.08.1996
sprostredkovanie a prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov vrátane upratovacích služieb01.08.1996
murárstvo, tesárstvo, obkladacie práce01.08.199619.04.2005
štukatérstvo01.08.199619.04.2005
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činnosti v týchto zariadeniach a v chatovej osade01.08.199619.04.2005
frézovanie, sústruženie a obrábanie kovov01.08.199619.04.2005
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia01.08.199619.04.2005
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia01.08.199619.04.2005
výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií01.08.199619.04.2005
výroba a opravy ostatných motorových dopravných prostriedkov a motorových vozíkov, oprava a údržba motocyklov, predaj súčiastok a príslušenstva, oprava dvojstopových vozidiel a predaj dvojstopových motorových vozidiel01.08.199619.04.2005
pokryváčstvo01.08.199619.04.2005
klampiarstvo01.08.199619.04.2005
vodoinštalatérstvo01.08.199619.04.2005
kúrenárske práce01.08.199619.04.2005
staviteľstvo a prípravné práce01.08.199619.04.2005
elektroinštalatérstvo01.08.199619.04.2005
vykonávanie vodných stavieb - riečné, pobrežné, výstavba vodovodov, kanalizácií01.08.199619.04.2005
stavebné inštalácie, sanitárne inštalácie a stavebné inštalácie a vnútorné stavebné práce01.08.199619.04.2005
montáž káblových rozvodov01.08.199619.04.2005
brúsenie a lepenie skla01.08.199619.04.2005
výroba transportného betónu a stavebných prvkov z betónu a malty a iných produktov z betónu a cementu01.08.199619.04.2005
geodetické a kartografické práce01.08.199619.04.2005
pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny12.03.199619.04.2005
pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení12.03.199619.04.2005
verejné stravovanie12.03.199619.04.2005
bufety12.03.199619.04.2005
závodné stravovanie12.03.199619.04.2005
nepravidelná cestná nákladná doprava18.10.1993
revízia elektrických zariadení18.10.199319.04.2005
vykonávanie priemyselných stavieb18.10.199319.04.2005
sprostredkovanie obchodu22.09.1993
obchodná činnosť s priemyselným a potravinárskym tovarom, obuvou, odevami, elektrospotrebičmi22.09.1993
zámočníctvo22.09.199319.04.2005
brúsenie a leštenie22.09.199319.04.2005
výroba nástrojov22.09.199319.04.2005
kovoobrábanie22.09.199319.04.2005
oprava motorových vozidiel a karoserií22.09.199319.04.2005
oprava poľnohospodárskych strojov22.09.199319.04.2005
mäsiarstvo a údenárstvo22.09.199319.04.2005
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií22.09.199319.04.2005
čistenie fasád a pomníkov22.09.199319.04.2005
revízne skúšky zdvíhacích zariadení22.09.199319.04.2005
vykonávanie inžinierských stavieb22.09.199319.04.2005
vykonávanie bytových a občianských stavieb22.09.199319.04.2005
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok22.09.199319.04.2005
automatizované spracovanie dát22.09.199319.04.2005
poskytovanie software22.09.199319.04.2005
vykonávanie trhacích a ohňostrojných prác22.09.199319.04.2005
zasielateľstvo22.09.199319.04.2005
nepravidelná cestná osobná doprava22.09.199319.04.2005
stolárstvo, murárstvo, tesárstvo, obkladacie práce22.09.199331.07.1996
štukatérstvo, podlahárstvo22.09.199331.07.1996
projektová činnosť v investičnej výstavbe22.09.199331.07.1996
závodné stravovanie22.09.199331.07.1996
dodávka stavebných objektov a prác v oblasti investičnej výstavby a opráv v odboroch pozemného a priemyselného staviteľstva, inžinierskych stavieb25.04.199221.09.1993
iné nevýrobné a výrobné činnosti súviace so základným predmetom činnosti ako aj iná hospodárska činnosť predovšetkým pre stavebníctvo25.04.199221.09.1993

Kataster CTY GROUP, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy CTY GROUP, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL