Moja zóna
CTY GROUP, a.s.
Bellova 3, 040 01 Košice
00154041
2020494421
SK2020494421
nezistený
01.05.1992
Realitné kancelárie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0
0
0
27,9 %
14 tis. €
451 %
2021/2020
20,2 tis. €
98,2 %
2021/2020
0
426,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk CTY GROUP, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

Tržby CTY GROUP, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
22 tis. €
20 tis. €
18 tis. €
16 tis. €
14 tis. €
12 tis. €
10 tis. €
transparex.sk

n/a
0,72
24,12
0,2

Zisk pred zdanením CTY GROUP, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
3 mil. €
2 mil. €
1 mil. €
0 €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA CTY GROUP, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod CTY GROUP, a.s.


Štatutári CTY GROUP, a.s.


Spoločníci CTY GROUP, a.s.


Predmety podnikania CTY GROUP, a.s.


Kataster CTY GROUP, a.s.


Skrátené výkazy CTY GROUP, a.s.