Moja zóna
CEVA spol. s r.o.
Brnianska 2, 911 57 Trenčín
00154113
Nemá
22.02.1991
16.07.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod CEVA spol. s r.o.


Štatutári CEVA spol. s r.o.


Spoločníci CEVA spol. s r.o.


Predmety podnikania CEVA spol. s r.o.


Kataster CEVA spol. s r.o.