Prehľad o organizácii
CEVA spol. s r.o.
Brnianska 2, 911 57 Trenčín
00154113
Nemá
22.02.1991
16.07.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod CEVA spol. s r.o.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie CEVA spol. s r.o.


Konateľ CEVA spol. s r.o.


Člen dozorného orgánu CEVA spol. s r.o.


Spoločník v.o.s. / s.r.o. CEVA spol. s r.o.


Predmet činnosti CEVA spol. s r.o.


Kataster CEVA spol. s r.o.