Prehľad o organizácii
Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice
Staničné námestie 9, Košice
00154571
Nemá
01.07.1989
31.12.1993
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice


Riaditeľ Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice


Predmet činnosti Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice


Kataster Slovenská automobilová doprava, štátny podnik, Košice