Prehľad o organizácii
Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii
Bajkalská 9, 815 53 Bratislava
00154580
Nemá
01.01.1991
27.08.1997
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Likvidátor Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Riaditeľ Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Zakladateľ štátneho podniku Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Predmet činnosti Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Kataster Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii