Moja zóna
Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii
Bajkalská 9, 815 53 Bratislava
00154580
Nemá
01.01.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Štatutári Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Spoločníci Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Predmety podnikania Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii


Kataster Dopravno - inžinierske služby, štátny podnik v likvidácii