Prehľad o organizácii
BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
00154989
Nemá
01.05.1992
19.11.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstaventvo BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mária HatrákováNový Ruskov04.07.200024.06.2002
JUDr. Irena GregováLúčna 2283/49, Trebišov04.07.200024.06.2002
Ing. Tatiana SklenčárováSNP 819/17, Sečovce01.08.200124.06.2002


Konanie menom spoločnosti [19.08.2002]

Menom spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja likvidátori spoločne.

Štatutárny orgán BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
JUDr. Irena GregováLúčna 2283/49, Trebišov24.06.200218.11.2003
Mária HatrákováNový Ruskov24.06.200218.11.2003
Ing. Tatiana SklenčárováSNP 819/17, Sečovce24.06.200218.11.2003


Konanie menom spoločnosti [19.08.2002]

Menom spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja likvidátori spoločne.

Člen dozorného orgánu BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Oldřich LipaBjornsonova 1, Bratislava17.02.199918.11.2003
Ing. Ľudovít Pósa, CSc.Žarnovova 11, Senec17.02.199918.11.2003
Verona RokytováKomenského 2206/33, Trebišov24.06.200218.11.2003

Predmet činnosti BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii


Názov
Vznik
Zánik
údržba, opravy poľnohospodárskych strojov01.10.199918.11.2003
maloobchod s použitým tovarom, náhradnými dielmi pre poľnohospodárske stroje01.10.199903.07.2000
prevádzkovanie verejných skladov07.10.199803.07.2000
výroba a predaj kŕmnych zmesí a ich komponentov19.12.199718.11.2003
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v odbore: potravinárske výrobky, tabakové výrobky, poľnohospodárske potreby, hutný a elektroinštalačný materiál, kozmetika, dezinfekčné, čistiace a pracie prostriedky, stavebniny, stroje a zariadenia, odevy, textil, pracovné a ochranné prostriedky, elektronika, obuv, poľnohospodárske produkty, priemyselné hnojivá, agrochemikálie, pekárenské výrobky, poľnohospodárske stroje, motorové vozidlá, náhradné diely, pohonné hmoty, mazadlá19.12.199718.11.2003
nákup, ošetrovanie a skladovanie poľnohospodárskych výrobkov a produktov19.12.199718.11.2003
ambulantný predaj19.12.199703.07.2000
prevádzkovanie dopravy na dráhe19.12.199703.07.2000
prevádzkovanie dráhy-vlečky19.12.199703.07.2000
služby chemického laboratória19.12.199703.07.2000
ochranná dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia19.12.199703.07.2000
pohostinská a reštauračná činnosť19.12.199703.07.2000
preklad nákladov19.12.199703.07.2000
poľnohospodárska prvovýroba19.12.199703.07.2000
prevádzkovanie ubytovacích služieb v ubytovacích zariadenia motel kategórie III.19.12.199703.07.2000
výroba a predaj mlynárenských výrobkov19.12.199703.07.2000
výroba, balenie cestovinárskych výrobkov19.12.199703.07.2000
vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia19.12.199703.07.2000
výroba drôteného tovaru19.12.199703.07.2000
poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi19.12.199703.07.2000
prenájom poľnohospodárskych strojov, zariadení, osobných a nákladných motorových vozidiel19.12.199703.07.2000
prevádzkovanie dopravy na dráhe17.12.199703.07.2000
prevádzkovanie dráhy-vlečky17.12.199703.07.2000
živočíšna výroba chov hospodárskych zvierat08.08.199603.07.2000
veľkoobchod s potravinami, nealko nápojmi a pivom, alkoholickými nápojmi, tabakovými výrobkami a cigaretami08.08.199603.07.2000
sprostredkovateľská činnosť mimo sprostredkovania práce za úhradu29.05.199618.11.2003
poradenská činnosť v oblasti výživy a ochrany rastlín29.05.199618.11.2003
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi29.05.199603.07.2000
veľkoobchod s obilím a osivom, olejninami a strukovinami29.05.199603.07.2000
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnymi produktami a živými zvieratami29.05.199603.07.2000
veľkoobchod a maloobchod so zeleninou a ovocím29.05.199603.07.2000
sprostredkovanie obchodu29.05.199603.07.2000
maloobchod-poľnohospodárske a záhradkárske potreby, potreby pre domácnosť29.05.199603.07.2000
maloobchod-stroje, mechanizačné zariadenia, náhradné diely29.05.199603.07.2000
maloobchod-stavebný, železiarsky, inštalačný a hutný materiál29.05.199603.07.2000
maloobchod s obuvou a koženým tovarom29.05.199603.07.2000
maloobchod s tabakovými výrobkami a cigaretami29.05.199603.07.2000
maloobchod s alkoholickými nápojmi29.05.199603.07.2000
služby pre rastlinnú výrobu-šrotovanie, drtenie, granulovanie29.05.199603.07.2000
poskytovanie služieb v nákladke vagónov29.05.199603.07.2000
skladovanie29.05.199603.07.2000
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení29.05.199603.07.2000
prenájom motorových vozidiel /nákladných, špeciálnych/29.05.199603.07.2000
prevíjanie elektromotorov29.05.199603.07.2000
poradenská činnosť v oblasti výživy hospodárskych zvierat19.05.199518.11.2003
priemyselná výroba kŕmnych zmesí19.05.199503.07.2000
veľkoobchod-poľnohospodárske potreby, stroje, mechanizačné zariadenia, náhradné diely, stavebný, hutný a inštalačný materiál, hnojivá pre výživu a ochranu rastlín, agrochemické prípravky v rozsahu voľnej živnosti, priemyselné krmivá, medikamenty a prísady na zošľachťovanie, ovčia vlna, skoré a neskoré zemiaky, stolárske, zámočnícke a klampiarske výrobky19.05.199503.07.2000
poskytovanie služieb v sušení a čistení rastlinných výrobkov19.05.199503.07.2000
maloobchod-nealko nápoje a pivo19.05.199503.07.2000
kopírovacie práce19.05.199503.07.2000
maloobchod-balené potraviny, cukrovinky, trvanlivé pečivo, rastlinný jedlý olej, tuky, poľnohospodárske výrobky, spotrebný tovar, potraviny, drogistický tovar v rozsahu voľnej živnosti, čistiace a pracie prostriedky, pracovné odevy, ochranné pracovné pomôcky a pracovné náradia, kŕmne zmesi a agrochemikálie v drobnom balení, semená, ovčia vlna19.05.199503.07.2000
výroba nábytku /neremeselná/19.05.199503.07.2000
údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel19.05.199503.07.2000
elektroinštalácie19.05.199503.07.2000
nepravidelná cestná nákladná doprava19.05.199503.07.2000
nepravidelná cestná osobná doprava /autobus/19.05.199503.07.2000
dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia19.05.199503.07.2000
nepravidelná cestná nákladná doprava20.12.199318.05.1995
nepravidelná cestná osobná doprava /autobus/20.12.199318.05.1995
komplexné hospodárenie s obilným fondom, počnúc nákupom, ošetrovaním, skladovaním až po predaj pre spracovateľský priemysel, krmivárske účely a ostatných obchodných partnerov25.04.199218.05.1995
priemyselná výroba krmnych zmesí pre poľnohospodárske podniky, individuálne hospodáriacich roľníkov a drobnochovateľov, ich zošľachťovanie včítane rozvozu spotrebiteľom25.04.199218.05.1995
predaj poľnohospodárskych potrieb /stroje, mechanizačné zariadenia, náhradné diely/, stavebného, hutného a inštalačného materiálu pre prevádzku a údržbu, agrochemických prípravkov a hnojív pre výživu a ochranu rastlín25.04.199218.05.1995
predaj priemyselných krmív,medikamentov a aditív25.04.199218.05.1995
poskytovanie služieb v sušení a čistení rastlinných výrobkov a služieb na úseku asanačnej činnosti /deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia/25.04.199218.05.1995
montáž a opravy strojov, strojných zariadení a elektroinštalácie ako i cestných dopravných prostriedkov25.04.199218.05.1995
nákup a odbyt ovčej vlny25.04.199218.05.1995
nákup a odbyt skorých a neskorých zemiakov25.04.199218.05.1995
predaj poľnohospodárskych výrobkov a iných výrobkov spotrebného charakteru a potravín25.04.199218.05.1995
nákup, výroba a predaj stolárskych, zámočníckych a klampiarskych výrobkov25.04.199218.05.1995
poskytovanie služieb v oblasti analytickej činnosti určovania akosti poľnohospodárskych výrobkov, KZ, DB a poradenstva na úseku výživy hospodárskych zvierat25.04.199218.05.1995

Kataster BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K