Moja zóna
BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
00154989
Nemá
01.05.1992
19.11.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii


Štatutári BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii


Spoločníci BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii


Predmety podnikania BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii


Kataster BELAR - TRENÁKUP, a.s. v likvidácii