Moja zóna
Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.
Bardejovská 44, 080 01 Prešov
00155012
2020517708
SK2020517708
20-24 zamestnancov
01.05.1992
Výroba krmív hosp.zvier.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
-0,14
-0,31
0
53,3 %
-1,03 mil. €
-1 562,9 %
2021/2020
5,94 mil. €
9,1 %
2021/2020
-0,14
-1 523,6 %
2021/2020
N/A
N/A

Zisk Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Tržby Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
2 mil. €
transparex.sk

0,63
0,47
0,07
1,72

Zisk pred zdanením Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Štatutári Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Spoločníci Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Predmety podnikania Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Kataster Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Skrátené výkazy Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.