Prehľad o organizácii
Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.
Bardejovská 44, 080 01 Prešov
00155012
2020517708
SK2020517708
20-24 zamestnancov
01.05.1992
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 78/P
12,3 tis. €
-98,3 %
2023/2022
8,91 mil. €
-1 %
2023/2022
0
-97,9 %
2023/2022
N/A
N/A

Zisk Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Tržby Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
0,86
0,59
0,06
2,15

Zisk pred zdanením Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstavenstvo Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Ján Biroš082 38 Víťaz05.01.2022
Ing. Pavol Biroš082 38 Víťaz05.01.2022
Ing. Peter Biroš082 38 Víťaz05.01.2022


Konanie menom spoločnosti [13.09.2012]

Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj vlastnoručný podpis.

Člen dozorného orgánu Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Nikola BirošováKollárova 2558/12, 052 01 Spišská Nová Ves05.01.2022
JUDr. Pavol Biroš082 38 Víťaz05.01.2022
Ing. Anna Birošová082 38 Víťaz05.01.2022

Prokurista Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Pavol Biroš082 38 Víťaz13.09.2012

Predmet činnosti Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Názov
Vznik
Zánik
vnútroštátna cestná nákladná doprava19.05.2005
- výroba sódovej vody26.02.200318.05.2005
- prevádzkovanie verejného skladu11.08.1999
- prevádzkovanie železničnej vlečky01.06.1998
- chov hospodárskych zvierat01.06.1998
- poľnohospodárska výroba01.06.1998
- sprostredkovanie obchodu a služieb23.06.1997
- predaj stavebného materiálu a hutníckych výrobkov23.06.1997
- sprostredkovanie obchodu - rastlinné a poľnohospodárske výrobky, spotrebný a priemyselný tovar31.01.1994
- nákup a predaj rastlinných výrobkov, poľnohospodárskych, potravinárskych výrobkov, spotrebného tovaru, priemyselného tovaru28.04.1992
- výroba kŕmnych zmesí a výrobkov zo zemiakov28.04.1992
- čistenie a príprava osív28.04.1992
- ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov28.04.1992
- zásobovanie hospodárskymi potrebami28.04.1992

Kataster Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL