Prehľad o organizácii
Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.
Bardejovská 44, 080 01 Prešov
00155012
2020517708
SK2020517708
20-24 zamestnancov
01.05.1992
Veľkoobchod s obilím
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,08
0,17
0
53 %
712 tis. €
169,4 %
2022/2021
9 mil. €
51,6 %
2022/2021
0,08
153,8 %
2022/2021
N/A
N/A

Zisk Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
-1,5 mil. €
transparex.sk

Tržby Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
10 mil. €
8 mil. €
6 mil. €
4 mil. €
2 mil. €
transparex.sk
0,82
0,47
0,03
1,76

Zisk pred zdanením Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1 mil. €
500 tis. €
0 €
-500 tis. €
-1 mil. €
transparex.sk

EBITDA Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Predstavenstvo Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Člen dozorného orgánu Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Prokurista Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Predmet činnosti Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Kataster Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.


Skrátené výkazy Poľnonákup ŠARIŠ, a.s.