Prehľad o organizácii
TRENAKUP a.s.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
00155047
Nemá
01.05.1992
01.01.1998
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod TRENAKUP a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TRENAKUP a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Predstaventvo TRENAKUP a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Ladislav BizubMichaľany06.12.199631.12.1997
Ing. Jaroslav Vaško9. mája 17, Michalovce12.09.199731.12.1997
Ing. Oldřich LipaBjörnsonova 1, Bratislava12.09.199731.12.1997
Ing. Bohuš KaliarikBudovateľská 91, Veľký Kýr12.09.199731.12.1997
Ing. Ondrej Šaling, CSc.Chrobákova 1, Bratislava02.10.199731.12.1997


Konanie menom spoločnosti [25.04.1992]

Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.

Člen dozorného orgánu TRENAKUP a.s.


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Ing. Pavol Vašek, CSc.Pekníková 11, Bratislava12.09.199731.12.1997
Ing. Vladimil PodstránskySomotor12.09.199731.12.1997
Ing. Mária BoršodyováStanča02.10.199731.12.1997

Predmet činnosti TRENAKUP a.s.


Názov
Vznik
Zánik
- nákup a predaj osív20.02.199731.12.1997
- strihanie plechov a železných výrobkov20.02.199731.12.1997
- poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi06.12.199631.12.1997
- prenájom poľnohospodárskych strojov, zariadení, osobných a nákladných motorových vozidiel06.12.199631.12.1997
- obchodná činnosť s náhradnými dielmi a pneumatikami na poľnohospodárske stroje a motorové vozidlá, pohonnými hmotami a mazadlami, potravinárskymi výrobkami06.12.199631.12.1997
- ambulantný predaj06.12.199631.12.1997
- maloobchod mimo riadnej predajne06.12.199631.12.1997
- vykonávanie dražieb mimo výkon rozhodnutia11.09.199531.12.1997
- výroba a predaj drôteného tovaru11.09.199531.12.1997
- poľnohospodárska výroba - výroba a predaj konzumných vajec, hydinového a bravčového mäsa06.10.199431.12.1997
- prevádzkovanie ubytovacích služieb v ubytovacom zariadení MOTEL v kategórii III., včítane prevádzkovania pohostinskej činnosti06.10.199431.12.1997
- výroba a predaj mlynárenských výrobkov06.10.199431.12.1997
- výroba, balenie cestovinárskych, rôznych poľnohospodárskych, potravinárskych produktov a výrobkov, ich predaj v rámci maloobchodnej a veľkoobchodnej činnosti06.10.199431.12.1997
- veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s organickými, priemyselnými hnojivami, chemickými prostriedkami na výživu a ochranu rastlín, jedmi na hubenie škodlivých živočíchov06.10.199431.12.1997
- výroba a predaj pekárenských výrobkov06.10.199431.12.1997
- služby chemického laboratória26.08.199331.12.1997
- výroba a predaj kŕmnych zmesí a ich komponentov26.08.199331.12.1997
- maloobchod-potravinárske výrobky, alkohol. a nealkohol. nápoje v originálnom balení, tabakové výrobky26.08.199331.12.1997
- veľkoobchod a sprostred. obchodu-hospod. potreby, hutný a elektroišt. materiál, kozmet., dezinf., čistiac. a prac. prostriedky, stavebniny, stroje a zariadenia, odevy, text. výrobky, pracov. a ochran. prostriedky, elektronika, alkohol. a nealkohol. nápoje v origin. balení, tabak. výrobky26.08.199331.12.1997
- maloobchod a sprostred. obchodu-kozmet., čistiac. a pracie prostriedky, obuv, odevy, text. výrobky, elektronika, alkohol. a nealkohol. nápoje v originálnom balení, tabak. výrobky26.08.199331.12.1997
- veľkoobchod a sprostred. obchodu-poľnohos. výrobky a produkty26.08.199331.12.1997
- nákup, ošetrovanie a skladovanie poľnoh. výrobkov a produktov26.08.199331.12.1997
- ochranná dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia26.08.199331.12.1997
- pohostinská a reštauračná činnosť26.08.199331.12.1997
- preklad nákladov26.08.199331.12.1997
- nákup, ošetrovanie a odbyt rastlinných výrobkov, výroba kŕmych zmesí, zásobovanie hospodárskymi potrebami, vykonávanie priemyselných prác /strihanie, ohýbanie, zvarovanie a pod./, stavebná a montážna činnosť vrátane opráv a údržby, asanačné práce /dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia/25.04.199205.10.1994
- výroba výrobkov z kovu a dreva, tvorba, predaj a služby v oblasti software25.04.199205.10.1994

Kataster TRENAKUP a.s.


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K