Moja zóna
TRENAKUP a.s.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
00155047
Nemá
01.05.1992
01.01.1998
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TRENAKUP a.s.


Štatutári TRENAKUP a.s.


Spoločníci TRENAKUP a.s.


Predmety podnikania TRENAKUP a.s.


Kataster TRENAKUP a.s.