Prehľad o organizácii
TRENAKUP a.s.
Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov
00155047
Nemá
01.05.1992
01.01.1998
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod TRENAKUP a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie TRENAKUP a.s.


Predstaventvo TRENAKUP a.s.


Člen dozorného orgánu TRENAKUP a.s.


Predmet činnosti TRENAKUP a.s.


Kataster TRENAKUP a.s.