Prehľad o organizácii
PEhAES, a.s.
Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
00155764
2020517719
SK2020517719
50-99 zamestnancov
01.05.1992
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
A
Vysoko spoľahlivý daňový subjekt
10 a menej bodov
Obchodný register Okresný súd Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 54/P
549 tis. €
131,2 %
2023/2022
8,95 mil. €
35,2 %
2023/2022
0,09
106,4 %
2023/2022
30,1 mil. €
91,4 %
2022/2021
N/A

Zisk PEhAES, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PEhAES, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
9 mil. €
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
transparex.sk
6,62
0,68
0,09
2,11

Zisk pred zdanením PEhAES, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PEhAES, a.s.


2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Konečný užívateľ výhod PEhAES, a.s.


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie PEhAES, a.s.


Predstavenstvo PEhAES, a.s.


Člen dozorného orgánu PEhAES, a.s.


Predmet činnosti PEhAES, a.s.


Kataster PEhAES, a.s.


Skrátené výkazy PEhAES, a.s.