Moja zóna
PEhAES, a.s.
Bardejovská 15, 080 06 Ľubotice
00155764
2020517719
SK2020517719
50-99 zamestnancov
01.05.1992
Výst.neobytných budov
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele
0,03
0,04
0,41
33,2 %
142 tis. €
-49,7 %
2021/2020
5,72 mil. €
13,8 %
2021/2020
0,03
-53,2 %
2021/2020
27,9 mil. €
-49,4 %
2021/2020
N/A

Zisk PEhAES, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
transparex.sk

Tržby PEhAES, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
8 mil. €
7 mil. €
6 mil. €
5 mil. €
4 mil. €
3 mil. €
transparex.sk

5,32
0,67
0,31
2,13

Zisk pred zdanením PEhAES, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
transparex.sk

EBITDA PEhAES, a.s.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €
-200 tis. €
transparex.sk

Koneční uživatelia výhod PEhAES, a.s.


Štatutári PEhAES, a.s.


Spoločníci PEhAES, a.s.


Predmety podnikania PEhAES, a.s.


Kataster PEhAES, a.s.


Skrátené výkazy PEhAES, a.s.