Moja zóna
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Botanická 17
00156426
2020798571
SK2020798571
100-149 zamestnancov
01.01.1972
Podpora ekonomiky
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
32,3 mil. €
-35,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky


Štatutári Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky


Spoločníci Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky


Predmety podnikania Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky


Kataster Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky