Prehľad o organizácii
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Botanická 17
00156426
2020798571
SK2020798571
100-149 zamestnancov
01.01.1972
Podpora ekonomiky
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
36,5 mil. €
-13,3 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky


Zainteresovné osoby Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky


Predmet činnosti Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky


Kataster Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky