Prehľad o organizácii
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Matúškova 2142/21, 83316, Slovenská republika
00156582
2021347988
SK2021023026
500-999 zamestnancov
01.01.1969
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
11,5 tis. €
3,3 %
2022/2021
15,9 mil. €

Konečný užívateľ výhod Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave


Generálny riaditeľ Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave


Zriaďovateľ Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave


Predmet činnosti Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave


Kataster Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave


Skrátené výkazy Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave