Prehľad o organizácii
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dobrovičova 12, 81266, Slovenská republika
00156621
2021291382
Nemá
250-499 zamestnancov
01.01.1972
Všeobecná verejná správa
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
788 tis. €
-99,9 %
2021/2020
264 mil. €
-74,7 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Minister Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Predmet činnosti Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Kataster Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky