Prehľad o organizácii
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Dobrovičova 12, 81266, Slovenská republika
00156621
2021291382
Nemá
250-499 zamestnancov
01.01.1972
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
788 tis. €
-99,9 %
2021/2020
264 mil. €

Konečný užívateľ výhod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Minister Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Predmet činnosti Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Kataster Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Skrátené výkazy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky