Prehľad o organizácii
Západoslovenské lesy, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky
Parkova 7, Topoľčianky
00156647
Nemá
01.01.1800
07.12.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Západoslovenské lesy, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Západoslovenské lesy, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky


Vedúci podniku (organizačnej zložky podniku) Západoslovenské lesy, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky


Vedúci podniku zahraničnej osoby / organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby Západoslovenské lesy, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky


Zriaďovateľ ZO Západoslovenské lesy, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky


Predmet činnosti Západoslovenské lesy, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky


Kataster Západoslovenské lesy, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky