Moja zóna
Západoslovenské lesy, štátny podnik Odštepný lesný závod Partizánske
Makarenkova 812, Partizánske
00156647
Nemá
01.01.1800
09.03.2017
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Západoslovenské lesy, štátny podnik Odštepný lesný závod Partizánske


Štatutári Západoslovenské lesy, štátny podnik Odštepný lesný závod Partizánske


Spoločníci Západoslovenské lesy, štátny podnik Odštepný lesný závod Partizánske


Predmety podnikania Západoslovenské lesy, štátny podnik Odštepný lesný závod Partizánske


Kataster Západoslovenské lesy, štátny podnik Odštepný lesný závod Partizánske