Prehľad o organizácii
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu 4297/5, 81249, Slovenská republika
00156850
2020798593
SK2020798593
150-199 zamestnancov
01.09.1987
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
169 tis. €
669 %
2022/2021
40 mil. €

Konečný užívateľ výhod Výskumný ústav vodného hospodárstva


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Výskumný ústav vodného hospodárstva


Riaditeľ Výskumný ústav vodného hospodárstva


Zriaďovateľ Výskumný ústav vodného hospodárstva


Predmet činnosti Výskumný ústav vodného hospodárstva


Kataster Výskumný ústav vodného hospodárstva


Skrátené výkazy Výskumný ústav vodného hospodárstva