Moja zóna
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu 4297/5, 81249, Slovenská republika
00156850
2020798593
SK2020798593
150-199 zamestnancov
01.09.1987
Ost.výskum prír.vied
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
44,9 tis. €
42,4 %
2021/2020
39,6 mil. €
3 269,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Výskumný ústav vodného hospodárstva


Štatutári Výskumný ústav vodného hospodárstva


Spoločníci Výskumný ústav vodného hospodárstva


Predmety podnikania Výskumný ústav vodného hospodárstva


Kataster Výskumný ústav vodného hospodárstva


Skrátené výkazy Výskumný ústav vodného hospodárstva