Prehľad o organizácii
Slovenský hydrometeorologický ústav
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Jeséniova 2305/17, 83315, Slovenská republika
00156884
2020749852
SK2020749852
250-499 zamestnancov
01.01.1972
Ost.odborné čin.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,08 mil. €
-97,7 %
2022/2021
195 mil. €
-93,9 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Slovenský hydrometeorologický ústav


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Slovenský hydrometeorologický ústav


Riaditeľ Slovenský hydrometeorologický ústav


Zriaďovateľ Slovenský hydrometeorologický ústav


Predmet činnosti Slovenský hydrometeorologický ústav


Kataster Slovenský hydrometeorologický ústav


Skrátené výkazy Slovenský hydrometeorologický ústav