Moja zóna
Slovenský hydrometeorologický ústav
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Jeséniova 2305/17, 83315, Slovenská republika
00156884
2020749852
SK2020749852
250-499 zamestnancov
01.01.1972
Ost.odborné čin.i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
1,07 mil. €
12,3 %
2021/2020
136 mil. €
-62,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Slovenský hydrometeorologický ústav


Štatutári Slovenský hydrometeorologický ústav


Spoločníci Slovenský hydrometeorologický ústav


Predmety podnikania Slovenský hydrometeorologický ústav


Kataster Slovenský hydrometeorologický ústav


Skrátené výkazy Slovenský hydrometeorologický ústav