Moja zóna
Obchod s palivami, štátny podnik Bratislava
Prievozská 32, Bratislava
00157589
Nemá
01.01.1989
25.08.1995
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Obchod s palivami, štátny podnik Bratislava


Štatutári Obchod s palivami, štátny podnik Bratislava


Spoločníci Obchod s palivami, štátny podnik Bratislava


Predmety podnikania Obchod s palivami, štátny podnik Bratislava


Kataster Obchod s palivami, štátny podnik Bratislava