Prehľad o organizácii
Obchod s palivami, štátny podnik Bratislava
Prievozská 32, Bratislava
00157589
Nemá
01.01.1989
25.08.1995
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Obchod s palivami, štátny podnik Bratislava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchod s palivami, štátny podnik Bratislava


Riaditeľ Obchod s palivami, štátny podnik Bratislava


Predmet činnosti Obchod s palivami, štátny podnik Bratislava


Kataster Obchod s palivami, štátny podnik Bratislava