Moja zóna
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Karloveská 2951/64, 84258, Slovenská republika
00157660
2020798637
Nemá
nezistený
01.04.1988
30.06.2022
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
7,2 tis. €
3,77 mil. €
103 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže


Štatutári IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže


Spoločníci IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže


Predmety podnikania IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže


Kataster IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže


Skrátené výkazy IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže