Moja zóna
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Karloveská 2951/64
00157660
2020798637
SK2020798637
50-99 zamestnancov
01.04.1988
Ost.vzdelávanie i.n.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
7,2 tis. €
2,75 mil. €
-82,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže


Štatutári IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže


Spoločníci IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže


Predmety podnikania IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže


Kataster IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže


Skrátené výkazy IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže