Moja zóna
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
00157805
2020798692
SK2020798692
200-249 zamestnancov
09.06.1949
Terciárne vzdelávanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2 tis. €
3,2 mil. €
-79,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Štatutári Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Spoločníci Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Predmety podnikania Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Kataster Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Skrátené výkazy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave