Prehľad o organizácii
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
00157805
2020798692
SK2020798692
200-249 zamestnancov
09.06.1949
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
27 tis. €
1 150 %
2021/2020
4,18 mil. €

Konečný užívateľ výhod Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rektor Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Bohunka Koklesová Murgašova 5, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto01.02.2019


Predmet činnosti Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Názov
Vznik
Zánik
Terciárne vzdelávanie18.06.2007

Kataster Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL