Prehľad o organizácii
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
00157805
2020798692
SK2020798692
200-249 zamestnancov
09.06.1949
Terciárne vzdelávanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
27 tis. €
1 150 %
2021/2020
4,18 mil. €
-82,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Rektor Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Predmet činnosti Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Kataster Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave


Skrátené výkazy Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave