Prehľad o organizácii
Školské hospodárstvo, Zavarská 10, Trnava
Zavarská 10, Trnava
00157988
2021147326
Nemá
nezistený
01.01.1951
31.12.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Školské hospodárstvo, Zavarská 10, Trnava


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školské hospodárstvo, Zavarská 10, Trnava


Zriaďovateľ Školské hospodárstvo, Zavarská 10, Trnava


Predmet činnosti Školské hospodárstvo, Zavarská 10, Trnava


Kataster Školské hospodárstvo, Zavarská 10, Trnava


Skrátené výkazy Školské hospodárstvo, Zavarská 10, Trnava