Prehľad o organizácii
Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany
Rekreačná 12, Piešťany
00158003
2021147337
Nemá
nezistený
01.01.1991
31.12.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
20,3 tis. €
34,5 tis. €
-43,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Zriaďovateľ Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Predmet činnosti Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Kataster Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Skrátené výkazy Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany