Prehľad o organizácii
Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany
Rekreačná 12, Piešťany
00158003
2021147337
Nemá
nezistený
01.01.1991
31.12.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
20,3 tis. €
34,5 tis. €
-43,1 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Zriaďovateľ Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trnavský samosprávny krajStarohájska 10, Trnava17.07.2020

Predmet činnosti Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Názov
Vznik
Zánik
Ostatné vzdelávanie i. n.01.01.199131.12.2020

Kataster Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL