Moja zóna
Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany
Rekreačná 12, Piešťany
00158003
2021147337
Nemá
nezistený
01.01.1991
Zmiešané hospodárstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
20,3 tis. €
34,5 tis. €
-43,1 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Štatutári Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Spoločníci Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Predmety podnikania Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Kataster Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany


Skrátené výkazy Školské hospodárstvo, Rekreačná 12, Piešťany