Prehľad o organizácii
Školské hospodárstvo
Duchnovičova 529, Medzilaborce
00158135
2021216593
Nemá
nezistený
01.01.1991
30.06.2012
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Školské hospodárstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školské hospodárstvo


Zriaďovateľ Školské hospodárstvo


Predmet činnosti Školské hospodárstvo


Kataster Školské hospodárstvo


Skrátené výkazy Školské hospodárstvo