Prehľad o organizácii
Školské hospodárstvo
Cemjata 3, Prešov
00158216
2020544966
Nemá
01.01.1991
30.06.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Školské hospodárstvo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školské hospodárstvo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Zriaďovateľ Školské hospodárstvo


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Prešovský samosprávny krajNámestie mieru 2, Prešov15.12.2001

Predmet činnosti Školské hospodárstvo


Názov
Vznik
Zánik
Ostatné vzdelávanie i. n.01.01.199130.06.2013

Kataster Školské hospodárstvo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Školské hospodárstvo


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL