Prehľad o organizácii
Školské hospodárstvo
Cemjata 3, Prešov
00158216
2020544966
Nemá
nezistený
01.01.1991
30.06.2013
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Školské hospodárstvo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Školské hospodárstvo


Zriaďovateľ Školské hospodárstvo


Predmet činnosti Školské hospodárstvo


Kataster Školské hospodárstvo


Skrátené výkazy Školské hospodárstvo