Moja zóna
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Trenčianske Teplice, Partizánska 426/11, 91451, Slovenská republika
00158232
2021309686
SK2021309686
10-19 zamestnancov
01.12.1976
Hotelové ubytovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
19,5 tis. €
-41,4 %
2021/2020
5,69 tis. €

Koneční uživatelia výhod Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov


Štatutári Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov


Spoločníci Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov


Predmety podnikania Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov


Kataster Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov


Skrátené výkazy Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov