Prehľad o organizácii
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov
Trenčianske Teplice, Partizánska 426/11, 91451, Slovenská republika
00158232
2021309686
SK2021309686
20-24 zamestnancov
01.12.1976
Hotelové ubytovanie
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
19,5 tis. €
-41,4 %
2021/2020
273 tis. €

Koneční uživatelia výhod Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov


Riaditeľ Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov


Zriaďovateľ Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov


Predmet činnosti Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov


Kataster Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov


Skrátené výkazy Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov