Prehľad o organizácii
Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec
Palárikova A, Hlohovec
00158461
2021279271
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.2011
Odborné učilištia
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec


Riaditeľ Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec


Zriaďovateľ Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec


Predmet činnosti Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec


Kataster Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec


Skrátené výkazy Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec