Prehľad o organizácii
Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec
Palárikova A, Hlohovec
00158461
2021279271
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.2011
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Zuzana Tomšíková Závalie 2B, Hlohovec24.02.2021


Konanie menom spoločnosti [01.09.2011]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Regionálny úrad školskej správy v TrnaveUlica Vajanského 2, 917 01 Trnava01.01.2022

Predmet činnosti Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec


Názov
Vznik
Zánik
Odborné učilištia01.09.2011

Kataster Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Spojená škola, Palárikova 1/A, Hlohovec


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL