Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
Školská 5, Banská Bystrica
00158496
2021108628
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,5 tis. €
-96,6 %
2020/2019
2,41 mil. €
25 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Riaditeľ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Zriaďovateľ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Predmet činnosti Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Kataster Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Skrátené výkazy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica