Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
Školská 5, Banská Bystrica
00158496
2021108628
Nemá
50-99 zamestnancov
01.01.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
2,5 tis. €
-96,6 %
2020/2019
2,41 mil. €

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Ľuba Englerová Národná 14, Banská Bystrica01.09.2017


Konanie menom spoločnosti [01.01.1991]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Banskobystrický samosprávny krajNám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica27.08.2019

Predmet činnosti Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.01.1991

Kataster Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL