Moja zóna
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica
Školská 5, Banská Bystrica
00158496
2021108628
Nemá
25-49 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,5 tis. €
-96,6 %
2020/2019
2,3 mil. €
187,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Štatutári Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Spoločníci Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Predmety podnikania Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Kataster Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica


Skrátené výkazy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica