Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín
Pelhřimovská 10, Dolný Kubín
00158518
2020565151
SK2020565151
50-99 zamestnancov
01.09.2009
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
6,5 tis. €
221 tis. €

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín


Riaditeľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín


Zriaďovateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín


Predmet činnosti Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín


Kataster Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín


Skrátené výkazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín