Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin
Stavbárska, Martin
00158551
2020603035
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
84 tis. €
42,3 %
2021/2020
399 tis. €

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Danka Černáková Smreková ulica 3, Vrútky01.09.2003


Konanie menom spoločnosti [01.09.2003]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Žilinský samosprávny krajKomenského 48, 011 09 Žilina15.01.2021

Predmet činnosti Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.2003

Kataster Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL