Moja zóna
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin
Stavbárska, Martin
00158551
2020603035
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.2003
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
63,6 tis. €
-26,8 %
2021/2020
337 tis. €
-2,3 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Štatutári Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Spoločníci Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Predmety podnikania Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Kataster Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Skrátené výkazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin