Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin
Stavbárska, Martin
00158551
2020603035
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.2003
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
84 tis. €
42,3 %
2021/2020
399 tis. €

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Riaditeľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Zriaďovateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Predmet činnosti Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Kataster Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin


Skrátené výkazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin