Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
00158577
2021143531
Nemá
100-149 zamestnancov
01.09.1991
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
42,3 tis. €
1,21 mil. €
-51,5 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Riaditeľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Zriaďovateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Predmet činnosti Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Kataster Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Skrátené výkazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza