Moja zóna
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
00158577
2021143531
Nemá
100-149 zamestnancov
01.09.1991
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
42,3 tis. €
870 tis. €
-91,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Štatutári Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Spoločníci Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Predmety podnikania Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Kataster Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Skrátené výkazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza