Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza
00158577
2021143531
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
42,3 tis. €
1,21 mil. €
-51,5 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Riaditeľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Zriaďovateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Predmet činnosti Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Kataster Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza


Skrátené výkazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábr. J. Kalinčiaka 1, Prievidza