Prehľad o organizácii
Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
Hlavná, Žilina
00158615
2020644912
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.2007
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
193 tis. €
-80,7 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Mgr. Katarína Paulíková Hollého 30, Žilina22.08.2022


Konanie menom spoločnosti [01.09.2007]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Žilinský samosprávny krajKomenského 48, 011 09 Žilina01.09.2007

Predmet činnosti Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Názov
Vznik
Zánik
Ostatné stredné technické a odborné školstvo01.09.2007

Kataster Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL