Moja zóna
Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
Hlavná, Žilina
00158615
2020644912
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.2007
Ost.stred.tech,odb.škol.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
190 tis. €
-22,2 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Štatutári Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Spoločníci Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Predmety podnikania Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Kataster Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Skrátené výkazy Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica