Prehľad o organizácii
Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica
Hlavná, Žilina
00158615
2020644912
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.2007
Ost.stred.tech,odb.škol.
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
193 tis. €
-80,7 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Riaditeľ Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Zriaďovateľ Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Predmet činnosti Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Kataster Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica


Skrátené výkazy Spojená škola, Hlavná 2, Žilina-Bytčica