Prehľad o organizácii
Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina
Hlinská 31, Žilina
00158623
2020644923
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
54,3 tis. €
-79,9 %
2022/2021
963 tis. €

Konečný užívateľ výhod Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina


Riaditeľ Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina


Zriaďovateľ Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina


Predmet činnosti Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina


Kataster Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina


Skrátené výkazy Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina