Moja zóna
Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina
Hlinská 31, Žilina
00158623
2020644923
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.2014
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
51,2 tis. €
2,8 %
2021/2020
881 tis. €
-0,8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina


Štatutári Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina


Spoločníci Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina


Predmety podnikania Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina


Kataster Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina


Skrátené výkazy Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina