Moja zóna
Stredná odborná škola lesnícka
Bijacovce
00158925
2020727511
Nemá
nezistený
01.09.1964
31.08.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
16,7 tis. €

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola lesnícka


Štatutári Stredná odborná škola lesnícka


Spoločníci Stredná odborná škola lesnícka


Predmety podnikania Stredná odborná škola lesnícka


Kataster Stredná odborná škola lesnícka


Skrátené výkazy Stredná odborná škola lesnícka