Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola lesnícka
Bijacovce
00158925
2020727511
Nemá
nezistený
01.09.1964
31.08.2016
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
16,7 tis. €

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola lesnícka


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola lesnícka


Zriaďovateľ Stredná odborná škola lesnícka


Predmet činnosti Stredná odborná škola lesnícka


Kataster Stredná odborná škola lesnícka


Skrátené výkazy Stredná odborná škola lesnícka