Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, 1. mája 1, Hurbanovo
1. mája 1, Hurbanovo
00159026
2021013071
Nemá
10-19 zamestnancov
09.03.1950
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční užívatelia výhod Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, 1. mája 1, Hurbanovo


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, 1. mája 1, Hurbanovo


Riaditeľ Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, 1. mája 1, Hurbanovo


Zriaďovateľ Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, 1. mája 1, Hurbanovo


Predmet činnosti Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, 1. mája 1, Hurbanovo


Kataster Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, 1. mája 1, Hurbanovo


Skrátené výkazy Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola, 1. mája 1, Hurbanovo