Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
00159093
2021037722
SK2021037722
50-99 zamestnancov
01.09.2003
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
4,42 tis. €
61,6 %
2022/2021
476 tis. €
-45,3 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce


Riaditeľ Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce


Zriaďovateľ Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce


Predmet činnosti Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce


Kataster Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce


Skrátené výkazy Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce