Moja zóna
Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
Ul. SNP 2, Zlaté Moravce
00159093
2021037722
SK2021037722
50-99 zamestnancov
01.09.2003
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,93 tis. €
-53,7 %
2021/2020
416 tis. €
8 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce


Štatutári Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce


Spoločníci Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce


Predmety podnikania Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce


Kataster Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce


Skrátené výkazy Stredná odborná škola polytechnická, Ul. SNP 2, Zlaté Moravce