Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola služieb - Szolgáltatóipari Szakközépiskola
Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou
00159107
2021033575
Nemá
nezistený
01.01.2003
20.05.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola služieb - Szolgáltatóipari Szakközépiskola


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola služieb - Szolgáltatóipari Szakközépiskola


Riaditeľ Stredná odborná škola služieb - Szolgáltatóipari Szakközépiskola


Zriaďovateľ Stredná odborná škola služieb - Szolgáltatóipari Szakközépiskola


Predmet činnosti Stredná odborná škola služieb - Szolgáltatóipari Szakközépiskola


Kataster Stredná odborná škola služieb - Szolgáltatóipari Szakközépiskola


Skrátené výkazy Stredná odborná škola služieb - Szolgáltatóipari Szakközépiskola