Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5, Holíč
Nám. sv. Martina 5, Holíč
00159115
2021065607
Nemá
nezistený
01.09.1952
31.08.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
1,18 tis. €
889 tis. €
-52,8 %
2021/2020

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5, Holíč


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5, Holíč


Riaditeľ Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5, Holíč


Zriaďovateľ Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5, Holíč


Predmet činnosti Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5, Holíč


Kataster Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5, Holíč


Skrátené výkazy Stredná odborná škola dopravy a služieb, Nám. sv. Martina 5, Holíč