Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola
Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom
00159158
Nemá
nezistený
01.09.1992
31.08.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola


Zriaďovateľ Stredná odborná škola


Predmet činnosti Stredná odborná škola


Kataster Stredná odborná škola


Skrátené výkazy Stredná odborná škola