Moja zóna
Stredná odborná škola
Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom
00159158
Nemá
nezistený
01.09.1992
31.08.2014
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola


Štatutári Stredná odborná škola


Spoločníci Stredná odborná škola


Predmety podnikania Stredná odborná škola


Kataster Stredná odborná škola


Skrátené výkazy Stredná odborná škola