Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
Rakovice
00159174
2020530677
Nemá
nezistený
01.12.1945
31.08.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
4,8 tis. €
79,3 tis. €

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Mária Múdra Potvorice01.06.199131.08.2021


Konanie menom spoločnosti [01.12.1945]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Trnavský samosprávny krajStarohájska 10, Trnava01.01.2002

Predmet činnosti Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.12.194531.08.2021

Kataster Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL