Moja zóna
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
Rakovice
00159174
2020530677
SK2020530677
nezistený
01.12.1945
31.08.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
4,8 tis. €
59,9 tis. €

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Štatutári Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Spoločníci Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Predmety podnikania Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Kataster Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Skrátené výkazy Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25