Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25
Rakovice
00159174
2020530677
Nemá
nezistený
01.12.1945
31.08.2021
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
4,8 tis. €
79,3 tis. €

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Riaditeľ Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Zriaďovateľ Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Predmet činnosti Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Kataster Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25


Skrátené výkazy Stredná odborná škola regionálneho rozvoja, Rakovice 25