Moja zóna
Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina
M. R. Štefánika 8, Krupina
00159352
2021152287
SK2021152287
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,13 mil. €
1 002,3 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina


Štatutári Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina


Spoločníci Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina


Predmety podnikania Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina


Kataster Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina


Skrátené výkazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina