Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina
M. R. Štefánika 8, Krupina
00159352
2021152287
SK2021152287
25-49 zamestnancov
25.02.1986
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,14 mil. €
-93,7 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina


Riaditeľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina


Zriaďovateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina


Predmet činnosti Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina


Kataster Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina


Skrátené výkazy Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina