Moja zóna
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Kušnierska brána 2, Kežmarok
00159468
2020709680
SK2020709680
100-149 zamestnancov
01.01.1991
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
2,53 tis. €
7,66 mil. €
489,4 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok


Štatutári Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok


Spoločníci Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok


Predmety podnikania Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok


Kataster Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok


Skrátené výkazy Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok