Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok
Kušnierska brána 2, Kežmarok
00159468
2020709680
SK2020709680
100-149 zamestnancov
01.01.1991
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
2,53 tis. €
7,94 mil. €

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok


Riaditeľ Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok


Zriaďovateľ Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok


Predmet činnosti Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok


Kataster Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok


Skrátené výkazy Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok