Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany
Komenského 16, Lipany
00159476
2020711319
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1955
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
247 tis. €
-85,7 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany


Riaditeľ Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany


Zriaďovateľ Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany


Predmet činnosti Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany


Kataster Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany


Skrátené výkazy Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany