Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
Kukučínova 9, Levoča
00159514
2020727522
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1954
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,34 mil. €
379,2 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča


Riaditeľ Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča


Zriaďovateľ Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča


Predmet činnosti Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča


Kataster Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča


Skrátené výkazy Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča