Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča
Kukučínova 9, Levoča
00159514
2020727522
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1954
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,34 mil. €

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Alena Hrešková Slovenská 4, Spišská Nová Ves01.09.1984


Konanie menom spoločnosti [01.09.1954]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Prešovský samosprávny krajNámestie mieru 2, 080 01 Prešov01.09.2002

Predmet činnosti Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1954

Kataster Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná odborná škola služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL