Moja zóna
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
00159531
2020725850
Nemá
nezistený
01.09.1949
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,24 tis. €
1,66 mil. €
217,7 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Štatutári Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Spoločníci Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Predmety podnikania Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Kataster Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Skrátené výkazy Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa