Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
00159531
2020725850
Nemá
nezistený
01.09.1949
31.08.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
3,24 tis. €
1,46 mil. €
116,6 %
2020/2019

Koneční uživatelia výhod Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Riaditeľ Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Zriaďovateľ Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Predmet činnosti Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Kataster Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Skrátené výkazy Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa