Prehľad o organizácii
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
00159531
2020725850
Nemá
nezistený
01.09.1949
31.08.2020
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
3,24 tis. €
1,46 mil. €
116,6 %
2020/2019

Konečný užívateľ výhod Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Vladimír Buvalič Tatranská 6, Stará Ľubovňa01.09.198131.08.2020


Konanie menom spoločnosti [01.09.1949]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Prešovský samosprávny krajNámestie mieru 2, Prešov15.12.2001

Predmet činnosti Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.194931.08.2020

Kataster Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL