Prehľad o organizácii
IZO Čáb a.s. v likvidácii
Nové Sady
00159620
Nemá
01.01.1991
16.04.1997
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Konečný užívateľ výhod IZO Čáb a.s. v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IZO Čáb a.s. v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Likvidátor IZO Čáb a.s. v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Karol BielikVranovská 6/a, Bratislava15.03.199315.04.1997


Konanie menom spoločnosti [15.03.1993]

likvidátor

Štatutárny orgán IZO Čáb a.s. v likvidácii


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Miloš ČeretkaČerveňova 20, Nitra18.10.199114.03.1993
Ing. Ivan KošalkoČajkovského 25, Nitra18.10.199114.03.1993
Ing. Miroslav PupákBazovského 12, Nitra18.10.199114.03.1993
Ing. Peter GubaLeninova trieda 37, Nitra18.10.199114.03.1993
Ing. Peter RejlekDlhá 19, Nitra18.10.199114.03.1993


Konanie menom spoločnosti [15.03.1993]

likvidátor

Predmet činnosti IZO Čáb a.s. v likvidácii


Názov
Vznik
Zánik
Vývoj, výroba, nákup a predaj elektrotechnickej keramiky, technickej keramiky, úžitkovej, ozdobnej a ľudovej keramiky a ozdobného porcelánu, strojov a zariadení na spracovanie nerastných hmôt, rozvádzačov, prác výrobnej povahy v elektrotechnickom priemysle,foriem, modelov, šablón a nástrojov pre práškovú metalurgiu18.10.199115.04.1997
- vývoj, výroba a predaj strojov a zariadení na spracovanie nerastných hmôt18.10.199115.04.1997
- vývoj, výroba, nákup a predaj prác výrobnej povahy v elektrotechnickom priemysle18.10.199115.04.1997

Kataster IZO Čáb a.s. v likvidácii


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K