Prehľad o organizácii
IZO Čáb a.s. v likvidácii
Nové Sady
00159620
Nemá
01.01.1991
16.04.1997
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod IZO Čáb a.s. v likvidácii


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie IZO Čáb a.s. v likvidácii


Likvidátor IZO Čáb a.s. v likvidácii


Štatutárny orgán IZO Čáb a.s. v likvidácii


Predmet činnosti IZO Čáb a.s. v likvidácii


Kataster IZO Čáb a.s. v likvidácii