Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
Inovecká 2041, Topoľčany
00159841
2021291404
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1968
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
1,04 mil. €
21,8 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Riaditeľ Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Predmet činnosti Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Kataster Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany