Prehľad o organizácii
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
Inovecká 2041, Topoľčany
00159841
2021291404
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1968
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
1,04 mil. €
21,8 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL

Riaditeľ Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Ing. Mária Malinková 1.mája 196, Prašice04.11.2014


Konanie menom spoločnosti [01.09.1968]

Riaditeľ koná navonok za ŠaŠZ v plnom rozsahu.

Zriaďovateľ Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Osoba
Adresa
Dátum vzniku funkcie
Dátum zániku funkcie
Podiel v spoločnosti
Nitriansky samosprávny krajRázusova 2A, 949 01 Nitra01.01.2002

Predmet činnosti Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Názov
Vznik
Zánik
Stredné odborné školstvo01.09.1968

Kataster Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL-K

Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Tieto informácie získate s balíkom TRANSPAREX® PROFESSIONAL