Moja zóna
Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany
Inovecká 2041, Topoľčany
00159841
2021291404
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1968
Stredné odborné školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
784 tis. €
-20,6 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Štatutári Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Spoločníci Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Predmety podnikania Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Kataster Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany


Skrátené výkazy Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany