Prehľad o organizácii
Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec
Komenského 13, Hlohovec
00160164
2021279282
Nemá
25-49 zamestnancov
01.09.1936
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
252 tis. €
-15,4 %
2022/2021

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec


Riaditeľ Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec


Zriaďovateľ Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec


Predmet činnosti Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec


Kataster Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec


Skrátené výkazy Gymnázium Ivana Kupca, Komenského 13, Hlohovec