Moja zóna
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Mierová 5, Levice
00160211
2021171570
Nemá
50-99 zamestnancov
24.07.1996
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
437 tis. €
178 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice


Štatutári Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice


Spoločníci Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice


Predmety podnikania Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice


Kataster Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice


Skrátené výkazy Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice