Prehľad o organizácii
Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice
Mierová 5, Levice
00160211
2021171570
Nemá
50-99 zamestnancov
24.07.1996
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
469 tis. €
-90,3 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice


Riaditeľ Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice


Zriaďovateľ Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice


Predmet činnosti Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice


Kataster Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice


Skrátené výkazy Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová 5, Levice