Prehľad o organizácii
Gymnázium, Párovská 1, Nitra
Párovská 1, Nitra
00160253
2021246601
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1965
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Index daňovej spoľahlivosti
X
Nehodnotený
Nespĺňa podmienky pre hodnotenie
N/A
N/A
N/A
N/A
624 tis. €
-91,3 %
2022/2021

Konečný užívateľ výhod Gymnázium, Párovská 1, Nitra


Rozpočtové, príspevkové a dcérske organizácie Gymnázium, Párovská 1, Nitra


Riaditeľ Gymnázium, Párovská 1, Nitra


Zriaďovateľ Gymnázium, Párovská 1, Nitra


Predmet činnosti Gymnázium, Párovská 1, Nitra


Kataster Gymnázium, Párovská 1, Nitra


Skrátené výkazy Gymnázium, Párovská 1, Nitra