Moja zóna
Gymnázium, Párovská 1, Nitra
Párovská 1, Nitra
00160253
2021246601
Nemá
50-99 zamestnancov
01.09.1965
Stred.všeob.školstvo
Rizikové udalostiDlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
616 tis. €
-23,5 %
2021/2020

Koneční uživatelia výhod Gymnázium, Párovská 1, Nitra


Štatutári Gymnázium, Párovská 1, Nitra


Spoločníci Gymnázium, Párovská 1, Nitra


Predmety podnikania Gymnázium, Párovská 1, Nitra


Kataster Gymnázium, Párovská 1, Nitra


Skrátené výkazy Gymnázium, Párovská 1, Nitra